REKRUTACJA 2023/2024

 

TERMINY REKRUTACJI:

  • od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci składają wnioski wydrukowane z elektronicznego systemu naboru
  • od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dokonują ewentualnych zmian we wcześniej złożonych wnioskach
  • 21 lipca 2022 r. o g. 14:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • od 21 do 26 lipca 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
  • 27 lipca 2022 r. o g.14:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

W przypadku, gdy szkoła będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające według następującego harmonogramu:

  • od 31 lipca do 2 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci składają wnioski pobrane ze strony szkoły
  • 9 sierpnia 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na wolne miejsca w szkole
  • od 9 do 10 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
  • 11 sierpnia 2023 r. o g. 14:00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na wolne miejsca w szkole.

HARMONOGRAM W WERSJI PDF

 

Dane kontaktowe