Klasa

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty dodatkowe

1A

BIZNESOWO - EKONOMICZNA

fizyka

chemia

matematyka

geografia

język angielski

podstawy biznesu i ekonomii

business English

1B

BIOTECHNOLOGICZNA

biologia

chemia

biologia

chemia

język angielski

medical English

łacina w medycynie

biotechnologia

metody obliczeniowe w chemii

1C

POLITECHNICZNA

fizyka

chemia

matematyka

fizyka

język angielski

metody statystyczne

grafika komputerowa

1D

FILMOWO - DZIENNIKARSKA

historia

geografia

język polski

historia

język angielski

warsztaty

  • dziennikarskie
  • filmoznawcze
  • artystyczne

retoryka dziennikarska

 

 

Drugim językiem obowiązkowym jest do wyboru język niemiecki lub hiszpański.

Dane kontaktowe