Klasa

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty dodatkowe

1A

BIZNESOWO - EKONOMICZNA

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • geografia
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski
 • podstawy biznesu i ekonomii
 • business English
 • geografia ekonomiczna
 • astronomia w geografii

1B

BIOTECHNOLOGICZNA

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • biotechnologia
 • metody obliczeniowe w chemii
 • medical english
 • łacina w medycynie

1C

POLITECHNICZNA

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski
 • podstawy fizyki półprzewodników
 • podstawy fizyki kwantowej
 • podstawy astrofizyki

 

Drugim językiem obowiązkowym jest do wyboru język niemiecki lub hiszpański.

Dane kontaktowe