Lektury w liceum

UZUPEŁNIAJĄCE – zakres ROZSZERZONY

W każdej klasie do przeanalizowania po dwie pozycje z poniższej listy.

 • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
 • Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
 • Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
 • Wolter, Kandyd (fragmenty);
 • Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
 • wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
 • Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
 • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
 • Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
 • Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
 • Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;
 • Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
 • Julian Stryjkowski, Austeria;
 • Umberto Eco, Imię róży;
 • Wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
 • wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
 • wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Zalecane dzieła teatralne i filmowe:

 • 1) Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
 • 2) Amadeusz, reż. Miloš Forman;
 • 3) Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
 • 4) Dziady, reż. Konrad Swinarski;
 • 5) Elektra, reż. Piotr Chołodziński; 37
 • 6) Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
 • 7) Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
 • 8) Kordian, reż. Jerzy Englert;
 • 9) Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
 • 10) Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
 • 11) Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
 • 12) Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
 • 13) Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
 • 14) Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
 • 15) Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
 • 16) Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
 • 17) Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
 • 18) Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
 • 19) Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
 • 20) Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
 • 21) Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

Lektury w liceum

UZUPEŁNIAJĄCE – zakres PODSTAWOWY

W każdej klasie uczniowie mają przeanalizować po dwie pozycje z poniższej listy.

 • Sofokles, Król Edyp;
 • Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
 • Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
 • Giovanni Boccaccio, Sokół;
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
 • Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
 • Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
 • Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 • Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
 • Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 • Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
 • Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 • Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 • Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
 • Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
 • George Byron, Giaur (fragmenty);
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 • Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 • Stefan Żeromski, Echa leśne;
 • Zofia Nałkowska, Granica;
 • Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
 • Joseph Conrad, Lord Jim;
 • Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
 • Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
 • Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 • Jan Józef Szczepański, Święty;
 • Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
 • Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
 • Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
 • Stanisław Lem, Wizja lokalna;
 • Samuel Beckett, Czekając na Godota;
 • Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 • Eugène Ionesco, Lekcja

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Lektury w liceum

OBOWIĄZKOWE – zakres ROZSZERZONY

Lektury z zakresu podstawowego oraz:

Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty); 2)

Platon, Państwo (fragmenty);

Arystofanes, Chmury;

Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;

Wergiliusz, Eneida (fragmenty);

św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);

św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);

François Villon, Wielki testament (fragmenty);

François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);

Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);

Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);

Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);

William Szekspir, Hamlet;

wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;

Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);

Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;

Franz Kafka, Proces (fragmenty);

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;

Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;

 

Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;

Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;

Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);

wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Lektury w liceum

OBOWIĄZKOWE – zakres podstawowy

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Horacy – wybrane utwory;
 • Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);)
 • William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Adam Asnyk, wybór wierszy;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 • Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 • Albert Camus, Dżuma;
 • George Orwell, Rok 1984;
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 • Sławomir Mrożek, Tango;
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • Antoni Libera, Madame;
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 • wybrane utwory okresu stanu wojennego;

powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnies

Zasady bezpieczeństwa obowiązującew bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 127:

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów i nauczycieli codziennie w godzinach: Od Poniedziałku do czwartku od 800-1600.

W piątek od 800do 1500.

2. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

2.  Wchodząc do biblioteki uczniowie i nauczyciele dezynfekują przy wejściu ręce.

3.  Zbiory biblioteczne, po zdjęciu z konta czytelnika w programie MOL, poddawane są dwudniowej kwarantannie bibliotecznej – w wyznaczonym w bibliotece miejscu.

4.  W wypożyczalni może przebywać jednocześnie 5 osób, z zachowaniem dystansu  1,5 m odległościod siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

5. W bibliotece uczniowie przebywają w maseczkach ochronnych.

5.  Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z wolnego dostępu do półek.

6.   Ze stanowiska komputerowego w Internetowym Centrum Multimedialnym może korzystać 1 osoba  z zachowaniem dystansu 1,5 m od innego użytkownika. Po odejściu od komputera dezynfekujemy stolik.

Drodzy licealiści

Oddajemy książki do biblioteki w następujących dniach:
 
15 czerwca, poniedziałek -od 1000-1200
 
19 czerwca, piątek -od 1000-1300
 
Od 16-18 czerwca odbywają się egzaminy ósmoklasistów-stąd tylko dwa dni.
Prosimy uczniów/rodziców o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa-wchodzimy do czytelni pojedynczo,w maseczkach.
Informację podajemy wcześniej abyście mogli sobie zaplanować wizytę  w szkole. Zwróćcie uwagę,że w naszej szkole są uczniowie klas młodszych,którzy muszą zwrócić darmowe podręczniki  - i tutaj potrzebujemy troszkę więcej czasu.
Oczywiście dla tych uczniów, którzy z różnych względów nie mogą pojawić się w szkole w tym terminie podamy jeszcze jeden dzień (w zależności jak nam będzie szło zdawanie książek).
Magdalena Lewandowska

 8 maja rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek z hasłem przewodnim "Zasmakuj w bibliotece". 

 Chcemy zaprosić Was do wzięcia udziału w obchodach. Chętni uczniowie mogą zaakcentować swój udział poprzez:
1.  Napisania krótkiego wierszyka, limeryku na temat czytania, bibliotek, książek itp.
2.  Zaprojektowania w programie Canva (https://www.canva.com) plakatu lub zakładki do książki z cytatem odnoszącym się do hasła Zasmakuj w bibliotece.

Przykładowe plakaty poniżej - Wasze pomysły mogą być zupełnie inne ;)

Prace można przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub przez Librusa.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir. W Hiszpanii Dzień Książki to od 1930 roku oficjalne święto, a od 1964 roku obchodzi się je we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.23 kwietnia świętuje się w Katalonii bardzo uroczyście. To dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczano kobietom czerwone róże – symbol krwi smoka, którego pokonał Święty Jerzy. Z czasem kobiety też zaczęły dawać podarunki i były to właśnie książki.Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andres.

1995 roku UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a stało się to na wniosek rządu Hiszpanii.

 Zapraszam do obejrzenia prezentacji pt:"Polscy aktorzy w roli duńskiego królewicza".

https://padlet.com/megi675/4h7z4366bd4k

Książkowe "naj" -prezentację publikuję za zgodą autorki,bibliotekarki Ewy Tarapaty.

https://view.genial.ly/5e9c37aab65e370dac7ce380/interactive-image-ciekawostki-ksiazkowe 

 

 

Dane kontaktowe