KLASY   DWUJĘZYCZNE Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM

            Początki istnienia klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w naszej szkole sięgają nieistniejącego już Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 49 im. S. Starzyńskiego.

W wyniku ostatniej reformy edukacji, Gimnazjum nr 49 wygasło, a w jego miejsce powstała Szkoła Podstawowa nr 389 i CLXI Liceum Ogólnokształcące, razem tworzące Zespół Szkół nr 127 w Warszawie.

            W CLXI Liceum Ogólnokształcącym nabór do klas dwujęzycznych prowadzony był w latach szkolnych 2018/19 i 2019/20. W roku szkolnym 2018/19 powstała jedna klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim, zaś w roku szkolnym 2019/20 powstały dwie klasy dwujęzyczne: jedna dla uczniów po gimnazjum i jedna dla absolwentów szkoły podstawowej.

W roku szkolym 2020/21 nie jest planowany nabór do licealnych klas dwujęzycznych.

            W Szkole Podstawowej nr 389 nabór do klas dwujęzycznych prowadzony był w latach szkolnych 2017/18, 2018/19 i 2019/20. W roku szkolnym 2017/18 powstały trzy klasy dwujęzyczne, w roku szkolnym 2018/19 – dwie klasy dwujęzyczne, zaś w roku szkolnym 2019/20 – jedna klasa dwujęzyczna.  Nabór do klas VII dwujęzycznych planowany jest także w roku szkolnym 2020/21 oraz w kolejnych latach.

            Uczniowie klas dwujęzycznych, oprócz intensywnej nauki języka hiszpańskiego (minimum 4 godziny tygodniowo w szkole podstawowej i minimum 5 godzin tygodniowo w liceum) oraz nauki innych przedmiotów w języku hiszpańskim lub z elementami nauczania dwujęzycznego (np. geografia, informatyka, kultura krajów hiszpańskojęzycznych) doskonalą także swoją znajomość języka i kultury poprzez różne zajęcia dodatkowe (np. koło teatralne, koło przygotowujące do certyfikatu językowego DELE) oraz poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych (np. Warszawski Festiwal Filmowy, Tydzień Kina Hiszpańskiego lub Festiwal Teatrów Szkolnych w Języku Hiszpańskim).

            Nauka w klasach dwujęzycznych przebiega ciekawie i nieszablonowo - kładziemy duży nacisk na naukę nie tylko gramatyki, ale też kultury krajów hiszpańskojęzycznych i zdobycie praktycznych umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Staramy się nie ograniczać nauki tylko do podręczników i sali lekcyjnej, dzieci uczą się języka również przez m.in. śpiewanie, gotowanie, gry i aplikacje w języku hiszpańskim, oglądanie filmów i sztuk teatralnych po hiszpańsku, nagrywanie filmików, wprowadzanie elementów dramy i przygotowywanie scenek obyczajowych, tworzenie projektów i własnych tekstów kultury po hiszpańsku oraz wyjazdy edukacyjne do Hiszpanii.

            Uczniowie pragnący rozpocząć naukę w klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim powinni lubić uczyć się języków obcych, być ciekawi świata, mieć dobrze rozwiniętą inteligencję werbalną i logiczną oraz być zmotywowani i przygotowani na intensywną pracę - nauki w tej klasie jest dużo, ale dzięki pracowitości i systematyczności można osiągnąć bardzo dobre efekty i naprawdę dobrze nauczyć się języka hiszpańskiego, co pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie prowadzenia dwujęzyczności.

Nauka w hiszpańskiej klasie dwujęzycznej w naszej szkole to intensywna praca, ale też wspaniała przygoda dająca wspomnienia i umiejętności na całe życie. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej hiszpańskiej załogi!!!

            

Dane kontaktowe